6944960904 Σικελιανού 2, Αργυρούπολη x.roupakias@hotmail.gr
hero image
 
Αποχετευτικά /  Αρδευτικά
Χωματουργικές Εργασίες - Εκσκαφές Θεμελίων - Εκβραχισμοί
Αργυρούπολη Αττική


 

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποχετευτικά και αδρευτικά έργα με μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία.