6944960904 Σικελιανού 2, Αργυρούπολη x.roupakias@hotmail.gr
hero image
 
Εκβραχισμοί 
Χωματουργικές Εργασίες - Εκσκαφές Θεμελίων - Κατεδαφίσεις
Αργυρούπολη Αττική 

Η γνώση μας πάνω στο αντικείμενο σε συνδυασμό με τα σύγχρονα μηχανήματα, μας οδηγούν στην πραγματοποίηση οποιουδήποτε είδους εκβραχισμού ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες, με τον απαιτούμενο πάντα σεβασμό για τις περιβαλλοντικές συνθήκες.