6944960904 Σικελιανού 2, Αργυρούπολη x.roupakias@hotmail.gr
hero image
 
Κατεδαφίσεις 
Χωματουργικές Εργασίες - Εκσκαφές Θεμελίων - Εκβραχισμοί
Αργυρούπολη Αττική 

Με τον κατάλληλο εξοπλισμό πραγματοποιούμε κάθε είδους κατεδαφίσεις πάντα με υπευθυνότητα και ασφάλεια.