6944960904 Σικελιανού 2, Αργυρούπολη x.roupakias@hotmail.gr

Σικελιανού 2, Αργυρούπολη, Αθήνα Τ.Κ.: 16452

Τηλέφωνο: 6944960904

E-mail: x.roupakias@hotmail.gr

Κατηγορία: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Επισκεψιμότητα: 41684

Ιστοσελίδα: http://www.roupakias-xomatourgika.gr